Jak dzisiaj definiuje się podręcznik i jakie są jego gatunki?

Podręczniki szkolne z księgarni internetowej taniaksiazka.pl są ściśle związane z programem nauczania, zawierają wykładnię wszystkich podstaw programowych związanych z edukacją, a więc są przeznaczone dla ucznia (a także i nauczyciela) i mają za zadanie pomóc mu w procesie nauczania. Jednak ich budowa i rodzaje nie są już takie do końca oczywiste.

Jakie formy podręczników są w tej chwili dostępne na rynku?

Wyróżnia się następujące rodzaje podręczników. Pierwotny typ to praktycznie każdy uniwersalny podręcznik o określonej strukturze, który zawiera:

  • uporządkowaną wiedzę odpowiadającą rocznemu programowi nauczania danego przedmiotu;
  • zadania/problemy do rozwiązania;
  • pomysły badawcze;
  • ćwiczenia i zadania pomocnicze.

W rzeczywistości może to być podręcznik bez zasad funkcjonalnych, można powiedzieć, że możliwości wzajemnie się równoważą. Inny typ to gruntowny, zawierający starannie zidentyfikowane treści, przedstawiający potwierdzony temat z całym jego przekazem (przedmiotem). Podręczniki tego typu znajdują się nawet w szkołach podstawowych, choć ich rzeczywisty zakres obejmuje minimum szkołę ponadpodstawową (liceum, technikum), a być może nawet poziom uniwersytecki. Możemy jeszcze spotkać zeszyty ćwiczeń. Czym są zeszyty ćwiczeń? Podręcznik do ćwiczeń i te z zadaniami to rodzaj, który posiada główną funkcję edukacyjną.

Jakie podręczniki znajdują się w szkołach wyższych?

Na uczelni można znaleźć dwa rodzaje podręczników systematycznych. Pierwszy z nich, to de facto kompendium, które obejmuje całość encyklopedycznego rozumienia w danej autodyscyplinie. Drugi zawiera dokładnie to, co jest najważniejsze dla uzyskania określonej wiedzy związanej z nauką, a także uwagi, w czym student musi się dokształcić, aby pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę.

Jaka dokładnie może być rola podręcznika?

Wszelkie podręczniki szkolne to elementy uzupełniające, które zazwyczaj, po odpowiednim dostosowaniu wywołują i racjonalizują aktywny związek ucznia z rzeczywistym materiałem, który ma opanować. Zazwyczaj są to różnego rodzaju ćwiczenia, zestawienia połączone z egzaminami testowymi (np. gramatyka). Prawie wszystkie podręczniki szkolne są pomocą w zdaniu egzaminu końcowego. Pomocne mogą stać się wszelkie kompilacje informacyjne (słowniki, encyklopedie), roczniki itp. Według kryteriów innych niż funkcja dydaktyczna powstają różnorodne rodzaje podręczników szkolnych, które mogą pełnić zupełnie inne role niż dostarczać samej wiedzy dla uczniów.